Értesítés

 
            Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a SzK Család-, Szociális és Munkaügyi Minisztériuma 544/2010 támogatásokról szóló törvény értelmében szeptember 1-től gyermeke iskolai étkeztetésére tanulónként 1,20 € támogatásra jogosult. Ezt Ön a következő linken található beíratkozási lap kitöltésével kérheti, melyet legyen szíves nyomtatott, aláírt formában elküldeni június 19-ig gyermeke osztályfőnökének. (Minden tanuló kapott üres nyomtatványt!)

Zápisný list:

https://alapiskolapered.webnode.sk/_files/200002538-861f48719a/Z%C3%A1pisn%C3%BD%20list.doc

Súhlas zákonného zástupcu:

https://alapiskolapered.webnode.sk/_files/200002537-50709516a7/S%C3%BAhlas%20z%C3%A1konn%C3%A9ho%20z%C3%A1stupcu.doc

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Rangsorolták az iskolákat

    Értékelte az INEKO társadalom kutató intézet az iskolákat. A rangsorolásban több fontos tényező mellett az 5. és 9. osztályos tanulók teszteltetését is alapul vették a 2015/2016-os tanévben. Az Új Szó 2016. szept. 9-én közzétett írásából is kitűnik, hogy iskolánk jól teljesített. Ezt a tényt megerősítették a Nyitrai Járási Hivatal Oktatási osztálya 2016. szept. 13-án megtartott értekezletén, melyen ismertették a 9. osztályos tanulók teszteltetésével kapcsolatban a legjobban és legrosszabbul teljesítő alapiskolákat a Nyitrai kerületben és azon felül a kerület járásaiban.

    Az iskolánkon folyó eredményes oktató-nevelő munkát igazolják az eredményeink, mely szerint:

magyar nyelv és irodalom tantárgyból iskolánk kerületi szinten 1. helyen és a Vágsellyei járás iskolái között is az 1. helyen végzett,

szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgyból kerületi szinten 4. helyen, járási szinten 1. helyen végzett,

matematikából a Vágsellyei járás alapiskolái között a 2. legjobban teljesítő iskola a miénk.

 

Az Új szó közleménye megtalálható a következő címen:

 

Az INEKO által készített felmérésben az iskolánk helyezése megtekinthető az alábbi címen (regisztáció szükséges): 

 

Iskolánk adatlapja az INEKO oldalán (regisztráció szükséges):